Οργανωτική επιτροπή 8ου Αχίλλειου άθλου:

Χρήστος Μπασαγιάννης
Πρόεδρος
Απόστολος Γούλας
Μέλος επιτροπής
Θεοδώρα Πρεκατέ
Μέλος επιτροπής
Ντίνος Βαρακλιώτης
Μέλος επιτροπής
Φωτεινή Πιτσιάβα
Μέλος επιτροπής
Θανάσης Γεροβασίλης
Μέλος επιτροπής
Ντεμίλια Γιαννακού
Μέλος επιτροπής
Νίκος Αγγελόπουλος
Μέλος επιτροπής
Βασίλειος Ζαχαρής
Μέλος επιτροπής

© Copyright 2020 - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος  (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) 

Skip to content