Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής του 8ου Αχίλλειου Άθλου

Χρήστος Μπασαγιάννης
Πρόεδρος
Απόστολος Γούλας
Μέλος επιτροπής
Θεοδώρα Πρεκατέ
Μέλος επιτροπής
Ντίνος Βαρακλιώτης
Μέλος επιτροπής
Φωτεινή Πιτσιάβα
Μέλος επιτροπής
Θανάσης Γεροβασίλης
Μέλος επιτροπής
Ντεμίλια Γιαννακού
Μέλος επιτροπής
Νίκος Αγγελόπουλος
Μέλος επιτροπής
Βασίλειος Ζαχαρής
Μέλος επιτροπής

© Copyright 2020 - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος  (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) 

Skip to content